Home / PDF İndir / 1. Sınıf Afacan Okuma Yazma Seti ve Fiyatı

1. Sınıf Afacan Okuma Yazma Seti ve Fiyatı

1. Sınıf Afacan Okuma Yazma Seti

2020-2021 Eğitim öğretim yılı için uygulanan yeni programa göre hazırlanan 1. sınıflar için MEB müfredatına uygun Afacan Okuma yazma seti bir çok okul ve öğretmen tarafından istenilmektedir. İçeriği oldukça zevkli olduğu için öğrenciler sıkılmadan ders yapmaktadırlar.
Şimdi sizlere AFACAN OKUMA YAZMA SETİ içeriğinde hangi bilgiler var. Bundan bahsetmek istiyorum.
1. Afacan Dinleme Eğitimi (16 Sayfa)
Bu set içerisinde dinlenme eğitim çalışmaları, ilk harfin (e) öğretimine geçmeden tamamlanmaktadır. Dinlenme eğitimi içerisinde doğal ve yapay ses kaynakları, seslerin tanımı ve taklit etme şekli uygulanacaktır. Bu bağlamda hazırladığımız
yedi metin, CD’mizde yer almaktadır. Ayrıca bu yedi metin renkli resimlerle hem CD’mizde
hem de kitapçığımızda bulunmaktadır. Öğrencilerimiz hem metni dinleyecek hem bu metinlerde geçen sesleri taklit edebilecektir. Taklit ettikleri sesi doğru çıkarıp çıkaramadıklarını
CD’den kontrol edebileceklerdir. Kitapçığımızda yer alan ve ses kaynağı olan varlıklar boyasız
verilmiştir. Sesi doğru çıkaran öğrenciler bu varlıkları boyayarak eğlenecek, okula ve okumaya
uyumda zorlanmayacaktır.
2. Afacan Çizgi Çalışmaları (32 Sayfa)
2020-2021 eğitim öğretim yılında uygulanacak olan dik temel harflerin yazımına hazırlık
amacıyla hazırlanmıştır. Çizgi çalışmalarında, dik temel harflerin yazım yönleri ve yazım kuralları dikkate alınmıştır. Çizgi çalışmaları kolaydan zora ve büyükten küçüğe doğru hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda öğrencinin küçük kas gelişimini desteklemek ve öğrenciyi okuma yazma
sürecine hazırlamak amaçlanmıştır.
3. Afacan ile Okuma Yazma Öğreniyorum (20 Fasikül)
2020-2021 eğitim öğretim yılında uygulanan yeni harf grupları ve dik temel harflerle hazırlanmıştır.
Fasiküllerimizin ilk iki harf grubunun her biri bir fasiküldür. Üç
ve dördüncü harf gruplarında her fasikülde iki harf yer almaktadır.
Son harf grubunda on dokuzuncu fasikül iki, yirminci fasikül üç
harf içermektedir.
Fasiküllerimizde sesi tanıma, görselden hareketle harf senaryosu, harfi okuma ve yazma, harflerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturma bölümleri bulunmaktadır.
Her fasikülde bu harflerle oluşturulan metinleri okuma ve yazma
çalışmaları ve her harfle ilgili tekerlemeler yer almaktadır.
Öğrencilerimizin zevkle okuma yazma öğrenmeleri amacıyla fasiküllerimiz renkli resimler
ve eğlence sayfalarıyla zenginleştirilmiştir. Ayrıca interaktif ve sanal klavyeli CD’miz, fasiküllerimizi destekler nitelikte hazırlanmıştır. Her fasikül sonunda o harfle ilgili değerlendirme
sayfalarına da yer verilmiştir.
4. Afacan Çalışma Yaprakları (160 Sayfa)
Bu kitabımızda hem evde hem okulda yapılabilecek tekrar çalışmaları yer almaktadır. Kitabımızda öğrencilerin sıkılmadan yapacakları farklı etkinlikler ve eğlence sayfaları bulunmaktadır.
Beş harf grubunun sonunda okuduğunu anlamaya yönelik metin ve bu metinlerle ilgili sorular yer almaktadır. Metinler Türkçe ve hayat bilgisi konularıyla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca bilmece, bulmaca, tekerleme, boyama gibi farklı etkinliklerle zenginleştirilmiş bir ürünümüzdür.
5. Afacan Okuma Dizisi (8 Fasikül)
Afacan okuma dizimiz 8 kitaptan oluşmaktadır. İlk 5 kitap harf gruplarına göre dik temel harflerle ve hecelidir. Harf gruplarındaki her harf tek tek ele alınmış, önceki harflerle
birleştirilerek metinler oluşturulmuştur. Her kitap sonunda bulmaca yer almaktadır. 6, 7 ve
8. kitaplarımız heceli değildir. 6. kitabımızda tekerleme, ninni ve sayışmalar yer almaktadır.
7. kitabımızda millî ve dinî bayramlarımızla ilgili şiirler, bayrak ve Atatürk’le ilgili metinler yer
almaktadır.
8. kitabımızda Karagöz ve Hacivat, Nasrettin Hoca fıkraları ile Türkçe ve hayat bilgisi
konularına paralel metinler yer almaktadır.
Öykü dizimiz 1. hamur kâğıt 14×20 ebadında renkli resimlidir.
6. Afacan Hece (96 Sayfa)
Afacan Hece kitabımızda her harf ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu harflerle oluşan heceler (önce
kapalı, sonra açık heceler) verilmiştir.
Kitabımızda bu hecelerle oluşan 2, 3 ve 4 heceli sözcükler ve bu sözcüklerle oluşan cümle
ve metinler yer almaktadır.
Öğrencilerimize hece kavramını vermek amacıyla heceler renkli verilmiştir. Kitabımızın
sonunda kapalı ve açık hecelerin yer aldığı hece tablosu bulunmaktadır.
7. Afacan Matematik (192 Sayfa)
Kitabımız kareli yapraklardan oluşmaktadır. Öğrencilerin defter olarak da kullanabilmeleri
amaçlanmıştır. Matematik kitabımız 2017 programının birinci dönemine denk gelen ilk üç
üniteden oluşmaktadır. Öğrencilerimizin henüz okuma yazma bilmedikleri göz önüne alınarak
rahatça kullanabilecekleri bir formatta hazırlanmıştır. Kitabımızda farklı etkinlikler yer almaktadır.
Kitabımız 1. hamur kâğıt, 19,5×28,5 ebadında ve 192 sayfadır
8. Afacan Bağımsız Okuma (32 Sayfa)
okuma yazma basamaklarının üçüncüsü
olan bağımsız okuma yazma bölümüne göre hazırlanmıştır.
Bu kitabımız seslerin tamamı kavratıldıktan sonra, temaya başlamadan önce en az iki hafta süreyle öğretmen rehberliğinde okuma düzeyini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Kitabımız öğrencilerin dil gelişimine (doğru telaffuz, akıcılık,
sesleri ayırt etme vb.) katkıda bulunan tekerleme, sayışma, ninni,
bilmece ve manilerin yanı sıra çizgi romanlar, ilginç bilgiler de içermektedir. Ayrıca öğrencilerin farklı yazı fontlarını da tanıması ve
okuması amacıyla metinlerde farklı fontlar kullanımıştır.
9. Afacan Hızlı Okuma (48 Sayfa)
Okumayı öğrenen öğrencilerimizin anlayarak hızlı okuma becerisi kazanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Kitabımız; aşamalı olarak göz kaslarını geliştirme, görme açısını genişletme, noktalara bakarak okuma, hızlı okuma, süre tutarak
okuma vb. bölümlerinden oluşmaktadır.
Metinler kolaydan zora doğru verilmiştir
10. Dikkat ve Zekâ (32 Sayfa)
Çağımızda çocuklar elbette çok zeki ama zekâlarını doğru
kullanmalarını sağlamak gerekiyor. Bu da bir süreç gerektiriyor.
Bizler de bu sürece katkıda bulunmak amacıyla öğrencilerimizin
dikkatlerini bir noktada toplamaya yönelik zekâ çalışmalarının yer
aldığı eğlenceli bir kitap hazırladık. Bu kitabımızdaki etkinliklerle
öğrencilerimiz hem eğlenecek hem de yaptığı işe odaklanmayı öğrenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.