Home / Hayvan Desteklemesi / 2017 Damızlık Düve Desteklemesi

2017 Damızlık Düve Desteklemesi

2017 Damızlık Düve Desteklemesi

Düve Alım Desteği Uygulanacak olan İller – Damızlık Düve Desteklemesi

Hibe desteğini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirtilmiş yetiştirici bölgesi olarak belirlenen bazı illerde uygulama yapılacaktır. Bu iller şöyledir, Yozgat, Van, Tunceli, Trabzon, Tokat, Şırnak, Sivas, Samsun, Ordu, Rize, Muş, Malatya, Kırşehir, Kayseri, Kastamonu, Kars, Iğdır, Giresun, Gümüşhane, Erzurum, Elazığ, Erzincan, Çorum, Bitlis, Çankırı, Bingöl, Bayburt, Ağrı, Ardahan illeri olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca iklim yapısı ve mera’sı uygun illerde TürkVet, Veteriner bilgi sistemine kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilere en asgari 20 baş, en fazla 200 baş düve alım bedelinin %30 ‘u hibe olarak verilmektedir. Damızlık Düve desteklemesi yukarıda yazmış olduğumuz illerde 11 Eylül ile 10 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurabileceğiniz süre 30 gündür.

Düve Hibe 2017 Desteği Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 26.08.2017 tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Türkvet sistemine kayıtlı olduğuna dair güncel belge
 • Başvuracak kişilerin Devlet Memuru, Kamu İşçisi, Devlet Üniversitesinde görevli öğretim elemanı olan kişiler başvuramaz. Kamudan bağımsız kişiler başvurabilir.
 • Üreticiler kredi yatırım ve vergi teşviklerinden yararlanabilir.
 • İşletme kapasitesi ek-6 ile talep edilen havyan sayısı uyumlu olması gerekmektedir.
 • Tüzel kişiler kuruluş tüzüklerinde ki ana sözleşmelerinde yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceğini belirtir.
 • Kapasitesi ne olursa olsun 2. Bir yetiştirici ya da üretici tarafından başvuru işleme alınmaz
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından damızlık düve alım hibesi için yararlanan kişiler tekrar başvuru yapamaz.

Damızlık Düve Desteklemesi 2017 Gerekli Evraklar

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Varsa eğer şehit yakını ya da gazi olduğuna dair belge
 • Ek-2’de yer alan başvuru dilekçesi,
 • Ek-3’de yer alan başvuru formu,
 • Varsa işletmenin ari/organik niteliğine dair belge.
 • Başvuru sahibi bakanlığın düzenlemiş olduğu hayvancılık ile ilgili sertifika, ziraat mühendisi, veteriner hekim mezuniyet diploma fotokopisi
 • Sözleşme ve başvuru aşamasında istenilmiş olan belgeler Haygem’in web sitesinde yayınlanacaktır.
 • Şirketi temsil imza yetkisi olan kişilerin noter tasdikli imza sirküsü
 • Başvuracak firmanın sermaye yapısı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği
 • Tüzel kişilerin yetkili kurul tarafından aldıkları yetki kararı ve yönetim kurulu kararı.

Damızlık Düve Desteği Hibe Aşamasında Aranacak Belge ve Bilgiler

 1. Hayvancılık İşletmesi Kapasite Raporu(Ek-6)
 2. Düve Desteği Hibe Sözleşmesi(Ek-4)
 3. Taahhütname(Ek-5)

Uygulama rehberi ile ilgili olarak daha detaylı bilgi için burayı tıklayınız.

Bol destekli ve bereketli günler dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir