Home / Devlet Destekleme / Hayvancılık desteklemeleri açıklandı

Hayvancılık desteklemeleri açıklandı

Ürgüp Ziraat Odası Başkanlığınca hayvancılık desteklemelerine ilişkin açıklamada bulunuldu.   Buzağı Malak Dişi Manda Desteği  Programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağıları ile son iki buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerin doğan buzağılarına 370 TL/baş, etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlamasından veya bu ırkların Bakanlıkça izinli boğaları ile tabi tohumlamasından doğan buzağılarına 600 TL/baş ödenecek. Soy kütüğüne kayıtlı buzağılara ilave 175 TL/baş ödenecek.

Döl kontrolü protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonuçu doğan buzağılara ilave 50 TL/baş ödenecek.  Düve Desteği  En az 1 baş, en fazla 20 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenen düve bedelinin yüzde 40’ı kadar destek ödenecek.  Besilik Erkek Sığır Desteği  Yurt içinde doğmuş, besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça ırk ve tür bazında belirlenecek karkas ağırlığı kriterini sağlayan 1-200 baş için (200 baş dahil) hayvan başına 250 TL/baş destek ödenecek.  Çoban İstihdam Desteği  100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5.000 TL destek ödenecek.

Anaç Koyun Keçi Desteği  Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemilrene kayıtlı anaç koyunlarına 30 TL/baş, anaç keçilerine 35 TL/baş, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 TL/baş, göçer yetiştiricilerin anaç koyun keçilerine ilave 2 TL/baş destek ödenecek.  Sürü Büyütme Ve Yenileme Desteği  Bir önceki yılın anaç koyun keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını artıran işletmleerde, bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının, destekleme yılında anaç koyun keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla 100 TL/baş destek ödenecek.  Küçükbaş Soy Kütüğü Desteği  Islah programına dahil olan damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi ve Bakanlık HBS sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun keçilerine 100 TL/baş soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç tekeleri alan yetiştiricilere 500 TL/baş destek ödenecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.