Home / Devlet Destekleme / İşsizlik maaşı 2018 işsizlik maaşı nasıl alınır

İşsizlik maaşı 2018 işsizlik maaşı nasıl alınır

İşsizlik maaşı, 4447 sayılı kanunun 50. maddesinde düzenlenilen şartlarda işsiz kalan kişilere verilen maaştır. Bu maaşı almaya hak kazanmış kişiler, maaş aldığı sürece Primi İşkur tarafından ödendiği için sağlık hizmetlerinden da faydalanılmaktadır. Bu maaşı hak eden kişi her ayın sonunda banka hesap numarasına ödeme yapılır. Damga vergisi dışında başka bir kesinti olmadan yine nafaka dışında bulunan borçlar için haczi de mümkün olmamaktadır.
İşsizlik maaşı almanın kuralı
1- Çalışan kişinin son üç yıl içerisinde en az 600 gün ödenmiş priminin olması gerekmektedir.
2- İşveren tarafından işsiz kalan kişi işten çıkarılması ile işyerinin kapanması sonucunda işsiz kalması gerekmektedir.
3. İşten ayrılma bildirgesi işveren kişi tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir.
İşsizlik maaşı alabilmek için başvuru süresi kaç gündür ?
İşsiz kalan vatandaş yukarıda yazmış olduğumuz 3. şartı taşıyorsa eğer işten ayrılmasından 30 iş günü içerisinde işsizlik maaşı alabilmek için İŞKUR’a başvurması gerekiyor.
İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?
Bu alınacak olan maaş herkese eşit oranda bağlanmaz. Kişi alacağı maaş tutarı ile işinden ayrılmadan önce aldığı maaşa göre oranda belirlenir. İçi almış olduğu son dört aylık maaşının günlük tutarı belirlenip, bu tutar üzerinden %40 oranı ile maaşı bağlanır.
İşsizlik maaşı ne kadar süre alınır?
Çalışan kişinin işsiz kalması durumunda almış olduğu işsizlik maaşının süresi, son üç yıl içerisinde geriye dönmüş olan primlere göre belirlenebilir.
Prim ödeme gün sayısı 1080 gün ise, 10 ay süresince maaş almaya hak kazanılır.
Prim ödeme gün sayısı 900 gün ise, 8 ay süresince maaş almaya hak kazanılır.
Prim ödeme gün sayısı 600 gün ise, 6 ay süresince maaş almaya hak kazanılır. Prim ödeme süreniz kesintisiz olarak 3 yıl ödenmiş olsa bile, 10 ay boyunca maaş alma imkânınız vardır.
İşsizlik Maaşı Alma Koşulları
İşsizlik maaşının hesaplanmasında en önemli nokta primlerin ödenmiş olması ve gün sayısıdır. Bu uygulamadan faydalanmak için öncelikle çalıştığınız işten çıkartılmış olmanız gerekmektedir veya çalıştığınız iş kurumunun iflas etmiş olması gerekir. 120 gün çalışmanız halinde ilk şartı gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken işten çıkarıldığınız günün aynı günü veya ertesi günü işe girişinizin olmasıdır. İşten çıkarıldığınız günden geriye doğru üç yıl gittiğinizde bugünden son güne kadar primlerinizin ödenmiş olması gerekmektedir. işten çıkarıldığınız günden geriye doğru üç yıl gittiğinizde bugünden son güne kadar primlerinizin ödenmiş olması gerekmektedir.
İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi, İşsizlik maaşı işçi olarak çalışan ve özellikle özel sektörde daha çok tartışılan ve kullanılan bir yasal hatır. Devletin işçilere tanıdığı işçi haklarından belkide en önemlilerinden bir tanesidir. Fakat işi kendisi bulmuş ve en az altı yüz günlük sigortalılık süresi olan kişilerin işsizlik maaşı alma hakkı bulunmaktadır. Bu işsizlik maaşını alma süresi sigortalılık süresine bağlıdır. O yüzdende ne kadar maaş alırsanız alın sigortalılık süreniz kaç gün ise ve hangi yasal aya denk geliyor ise o kadar süre alma hakkınız vardır. Tekrar iş bulma ve sigortanızın olması durumunda bu hakkınız iptal olacaktır. Bu genel bilgilerin ışığında istifa edenlerin işsizlik maaşı alma durumu son dönemlerde çıkan bir yasa ile ancak alınabilmektedir.
İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
Sorusunun cevabı aslında iş yerinde uğrayacağınız hakaret ahlaksız davranış ve çalışma koşulları yerine getirilmediğinde ve bu durumları beyan edebilecek deliller sunulduğunda istifa ederek yasal hakkı olan işsizlik maaşını almaya hak kazanabilir. Ayrıca diğer hakları olan ihbar ve kıdem tazminatını alma hakkı da olur. Bunun dışında özellikle ülkemizde bu tür çalışma koşullarının ispatlanamadığı gerçeğini de göz ardı etmemek gerekir. Zaten bir çok çalışanın asgari ücretle çalıştığını bu işe ihtiyacı olduğunu düşünür iseniz bu gibi durumlar ile maruz kalsa bile hakkını arama gücü maddi manevi olmadığından bir çok işçi bu hakkını kullanamamaktadır. Özellikle de özel sektör bünyesinde çalışan işçilerin genellikle dışarıdan hakkını araması için tutacağı avukata bile gücünün yetmemesi bile işsizlik maaşını alma hakkını elinden almaktadır. Her ne kadar kağıt üzerinde bir çok hak verilmiş ise de bu hakların bir çoğu kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur. Çünkü hiçbir işçi işsiz kalma lüksüne sahip değildir.
İstifa halinde işsizlik maaşı alınabilen haller
• 3600 yasası, 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olmak,
• İşverenin çalışma ortamında gerekli hijyen ve temizlik hallerine uymaması,
• İşveren tarafından hakaret ve kötü söylemlere maruz kalmak,
• Bayanlarda evlilik mazereti ile istifa etmek,
• Yine bayanlarda doğum hakkının kullandırılmaması sonucundaki istifa hakkında işsizlik maaşı alma hakkına sahip olunmaktadır.
Evet bence bir tek şekilde işsizlik maaşı istifa edildiğinde alınabilmektedir. Hiçbir şekilde kendisini riske atmadan ve yüzde yüz alabileceği tek yol istifa seçeneğinde son yıllarda oluşturulan 3600 yasasıdır. Bu yasa 08.09.1999 yılından önce sigortalıları kapsayan bir yasa olup bir fiil toplamda on beş yıl çalışmış birisi kendi isteğiyle bu yasa hakkından SGK kurumu aracılığı ile yararlanabilmektedir. Bu durumda işçi bu hakkını kullanarak işsizlik maaşından istifa ederek de yararlanabilmektedir. İşverenin bile müdahale edemediği bu yasa bir çok ezilen işçi tarafından kullanılmış bir yasadır. Çünkü işsizlik maaşı almak kalmayıp içeride bulunan kıdem ve ihbar tazminatı veya yıllık izin ücretlerini bile alma hakkını kullanabilmektedir. Böylelikle bir çok iş değiştirmek isten kişi memnun olmadığı bir yerden haklarını ve işsizlik maaşını alarak ayrılabilir.
Bunun dışında istifa eden işsizlik maaşı alır mı derseniz; hakkını arama imkanı var ise belki diyebileceğim bir cevaptır. Çünkü işten istifa yöntemi ile ayrılan ve kusurlu mazeretleri belirterek çıkan işçiye işveren kıdem ve ihbar vermemek için mutlaka karşı dava açacağından işçide işsizlik maaşı süresini dava sürecinde kaybettiğinden kullanamamaktadır. O yüzdende yasada özellikle işçi hakları ile ilgili durumlarda davaların kısa sürede çözümlenmesini sağlayacak ser olan bir yöntem ve hukuksal hak tanınması gerekmektedir. İşçi bu istifasının haklı sebebini mahkemede beyan edip kazansa bile işsizlik maaşının süresi dolduğundan yararlanma hakkını kaybetmiş olmaktadır. Yada dava sürecinde davanın devamını delil olarak göstererek bu süre içerisinde alamadığı işsizlik maaşını almak istediği içinde dava açarsa belki o zaman hakkını kullanabilmektedir. Buda ülkemizde gösteriyor ki bir hakkı alabilmek için alacağı hakkın iki katını dava masrafları olarak ödemesi gerektiğidir. O yüzdende hiç kimse ülkemizde haklarını alabilmek için hukuk yoluna başvuramamaktadır.
İşsizlik Maaşı Kaç Kez Alınır, işsizlik sigortasından ödenek alıp haklarını tamamen kullananlar, sonrasında işe girip 600 günlük prim ödeme süresini tamamlarlarsa yeniden işsiz kaldıklarında tekrar ödenekten yararlanma hakkını kullanabilecekler. Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları da dahil edilerek günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı dır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80 ini geçmez.
Kanun’un 53’üncü maddesine göre hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son 3 yıl içinde;
•  600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
•  900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
• 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süreyle işsizlik maaşı verilir.
İşsizlik maaşı her ayın sonunda işsizin kendisine ödenir. İlk işsizlik maaşı ödemesi ise ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır.
. Sigortalının kusurundan kaynaklandığı anlaşılan fazla ödemeler yasal faiziyle geri alınır. Ölen sigortalı işsizlere ait fazla ödemeler geri tahsil edilemez. Sigortalı, işsizlik ödeneği süresini doldurmadan yeniden işe girer ve işsizlik sigortasından yararlanma şartı tamamlamadan işsiz kalırsa, daha önce hak ettiği işsizlik maaşı süresini tamamlayabilir.
İkinci Kez İşsizlik Maaşı Alımı
Kişi 2,5 yıl çalışıp bu işten çıkartılırsa ve bunun sonucunda 8 ay işsizlik ödeneği almayı hak ederse, bu süre içinde iş bulur ve tekrar  işsiz kalırsa kalan günlerinin işsizlik ödeneğini alabilir. Fakat sigortalı yeni işinde de işsizlik ödeneği alacak kadar çalışır (yani en az 4 ay çalışırsa) ve yeniden işsiz kalırsa sadece bu yeni hak sahipliğinden çalıştığı süre kadar işsizlik maaşı ödenir. Bu durumda, yeni işsizlik ödeneği hak kazanma süresinin hesaplanmasında dikkate alınacak son 3 yıl, bir önceki işsizlik ödeneğine hak kazanma tarihinden geriye gidemez. Başka bir deyişle yeni iş yerinden işsizlik ödeneği hak edenin eski işsizlik ödeneği süresi de yanar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.